Doneren

Uw geld komt goed terecht!

 

Max 1% van de inkomsten gaat op aan algemene kosten, zoals de bankrekening, transactiekosten etc.
Meer dan 99% van uw donaties gaat direct naar de Local Cowboy School in Zambia
Dankuwel voor uw bijdrage!

Overmaken kan ook via NL91RABO0142695408 | Voor meer informatie over sponsoring en donaties, klik hier