Maart 2013

In het nieuwe schooljaar is de Local Cowboy School gestart met grade 1 (groep 3). Dit betekent een nieuwe docent erbij en mooie nieuwe uniformen. Daarnaast kan de school nu gaan groeien tot een volwaardige primary school!

Nieuw toiletgebouw
Dat de school nu gaat groeien is natuurlijk mooi! Het betekent ook dat er een aantal praktische zaken geregeld moet worden. Zo is het huidige toiletgebouw niet toereikend voor de groeiende school en vraagt het afvoersysteem om verbetering. Daarom is Oliver dit jaar gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw toiletgebouw en riolering. Nu kan het bouwen beginnen!

Acties in Nederland
Industrial Fuse Recycling Benelux (IFRB) heeft de stichting dit jaar verrast door een sponsorbijdrage te schenken aan de school! De vereniging IFRB heeft als doel het op milieuvriendelijke wijze verwerken van industriële smeltveiligheden uit de Benelux. De opbrengsten van deze recycling gaan naar diverse goede doelen. We bedanken IFRB nogmaals voor deze mooie bijdrage aan ons project! Voor meer informatie zie http://ifrb.nl/

Platform Zambia
Begin 2013 werden wij geïnformeerd over het Platform Zambia. Dit is opgestart voor en door Nederlandse Particuliere Initiatieven (PI’s). Dit initiatief bouwt voort op de Zambiadagen die tot afgelopen jaar met het Ministerie van Buitenlandse zaken werden georganiseerd.
Het Platform Zambia is opgericht om PI’s met elkaar in contact te brengen en heeft het doel om tot een betere ondersteuning te komen van kansarme Zambianen. Het uitgangspunt hierbij is de kracht van de Zambianen zelf. Deze doelstelling sluit perfect aan bij de Stichting School in Zambia. Vandaar dat wij ons hierbij aangesloten hebben. Op 13 april a.s. bezoeken Karin en Marleen tevens de Zambiadag 2013.