Sponsors

Sinds dit jaar hebben we hier (in Nederland) een aantal mensen die één of meerdere kinderen in Zambia sponsoren. Dit vinden wij erg fijn. We zullen verderop in deze nieuwsbrief een aantal van de gesponsorde kinderen aan je voorstellen. Dankzij jullie is de school open en hebben de kinderen in de sloppenwijken van Livingstone een kans om naar school te gaan.

De afgelopen tijd heeft een tweetal scholen actie gevoerd om of leerlingen naar school te kunnen sturen of mee te helpen met de bouw van het laatste lokaal. Van de firma Metec hebben we een behoorlijke financiële bijdrage gehad om de bouw een flinke impuls te geven. Hierover later meer.

Actie ‘fles voor en les’ op het Hendrik Pierson College

In het kader van de maatschappelijke stage hebben 16 derdeklas leerlingen zich aangemeld voor de’ fles voor een les’ actie. Deze actie houdt in dat de leerlingen zich twee dagen lang inzetten voor onze stichting. Ze halen lege flessen op in de dorpen rondom het Hendrik Pierson College. Voor elke fles kan een kind een dag naar school. De leerlingen hebben hard gewerkt en veel flessen opgehaald. Deze brachten ze in zakken aan de fiets, in de auto of in winkelwagentjes naar de supermarkt. Ze haalden ongeveer 2000 flessen op. Hiervan kunnen 8 kinderen een jaar naar school. Bedankt kanjers voor jullie inzet!

Actie ‘scholidair’ op de bs de Okkernoot uit Zetten

Basischool de Okkernoot zet zich ieder jaar in voor een goed doel. Dit jaar kozen zij voor onze stichting. Scholidair bestaat uit meerdere activiteiten. Er wordt kleding ingezameld en verkocht, de kinderen krijgen een klussenkaart om klusjes te doen. Er zijn in die weken heel wat vaatwassers uitgeruimd, honden uitgelaten en auto’s gewassen. Daarnaast is er een sponsorloop. Een rondje rennen was één kilometer. Er waren kinderen die tien rondjes renden! De kinderen, de oudercommissie en docenten hebben zich flink ingezet met een prachtig resultaat.